۲ دوره پیدا شد

دوره آموزشی فرصت های فضای مجازی

سرفصل های دوره آموزشی فرصت های فضای مجازی: بخش اول: در این بخش به توضیح کلی فرصت های فضای مجازی اشاره شده و اهمیت این فضا تا …

آموزش فضای مجازی-مقدماتی-متوسطه

دوره مقدماتی یا تمهیدی آموزش فضای مجازی با سرفصلهای خاص برای تمامی کاربرانی که قصد فعالیت مؤثر در فضای مجازی دارند مورد نیاز  و ضروری است. …